Otrzymaj 4500 USD

na startup w chmurze

Przekuj swoją ideę w produkt na stabilnej, wydajnej

i skalowalnej infrastrukturze Google Cloud Platform!

APLIKUJ

Przyjmowanie wniosków zostało zakończone. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie ze strony wszystkich startupów.


Jeśli chcesz otrzymać od nas 500 USD na rozwój swojej firmy w Google Cloud Platform lub porozmawiać o możliwościach usługi - wypełnij formularz.

Otrzymaj profesjonalne wsparcie Google Cloud i lokalnego Partnera

Zaaplikuj do programu, by zyskać 4000 USD

od Google oraz 500 USD od Fly On The Cloud

do wykorzystania w konsoli GCP. Ponadto otrzymasz dostęp do sieci podobnych sobie innowatorów, zniżki na materiały szkoleniowe Google Cloud oraz wsparcie certyfikowanego Partnera w budowie i rozwijaniu produktu.

Twój pomysł + chmura Google = Startup!

Jakie korzyści czekają na Ciebie

w Google Cloud Platform?

Szybkie i stabilne wdrożenia

Korzystaj z bezserwerowych usług, które umożliwiają szybki deployment, również aplikacji w kontenerach

Dobieraj modele uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, by tworzyć innowacyjny produkt

Innowacje dzięki ML i AI

Z usługą BigQuery żadne petabajty danych nie będą stanowiły wyzwania dla Twojej aplikacji

Analityka BigData

Globalny zasięg

Zapewnij wydajność i dostępność
z każdego miejsca na świecie dzięki sieci GCP oraz Cloud CDN

Buduj, testuj i ulepszaj aplikację mobilną dzięki usługom Firebase

Rozwój aplikacji mobilnej

Śledź, analizuj i reaguj przy wsparciu usług takich jak Crashlytics czy Operations

Monitoring i ulepszanie

Daj nam znać o swoim pomyśle, jeśli:

  • Nie brałeś dotychczas udziału w programie Google Cloud for Startups,
  • Nie korzystasz obecnie z rozwiązań
    Google Cloud
  • Posiadasz finansowanie od anioła biznesu, inkubatora, akceleratora biznesu lub VC,
  • Twój produkt plasuje się w jednym z sektorów: opieka zdrowia, programy dla edukacji, rozwiązania dla przedsiębiorstw, narzędzia pracy zdalnej, gry, SaaS, media,
  • Ty (lub inny założyciel) jesteś skłonny podjąć rozmowy z członkiem zespołu Google Cloud,
  • Rozważasz długoterminową współpracę z Google Cloud w celu skalowania firmy,
  • Planujesz podjęcie współpracy z certyfikowanym Partnerem Google Cloud,
  • Jesteś chętny przenieść swój produkt do Google Cloud z innej technologii chmurowej lub korzystać z modelu multi-cloud.

Decyzję o przyjęciu aplikacji podejmuje Google Cloud. Informację zwrotną otrzymasz w ciągu trzech dni
od złożenia aplikacji.

Zaaplikuj, jeśli chcesz otrzymać 500 USD na rozwój firmy w GCP

Po wykorzystaniu kredytów promocyjnych użytkownik zostanie obciążony kosztami wykraczającymi poza otrzymaną kwotę. Poziom zużycia należy monitorować samodzielnie, ponieważ powiadomienia o poziomie zużycia nie będą przesyłane. Można zrezygnować z konta Google Cloud przed wyczerpaniem kredytów, aby nie zostać obciążonym kosztami. Środki są ważne dla nowych lub niedawno utworzonych kont Google Cloud. Oferta jest uzależniona od prawidłowo przeprowadzonej rejestracji, akceptacji warunków korzystania z Google Cloud Platform (Google Cloud Platform Terms of Service) oraz spełnienia wymagań kwalifikacyjnych. Pula przyznawanych punktów jest ograniczona i nie wszyscy aplikujący zostaną przyjęci do programu. Przyznane kredyty są niezbywalne i nie podlegają sprzedaży czy wymianie. Aplikujący może wykorzystać tylko jeden przydział kredytów. Wraz z informacją o zakwalifikowaniu się do programu, aplikujący otrzyma informację o ważności przyznanych kredytów. Terminy mogą się różnić. Niewykorzystane środki promocyjne tracą ważność po sześciu (6) miesiącach od otrzymania, chyba że w przekazanych od Google Cloud informacjach znajdzie się inna data wygaśnięcia (w takim przypadku obowiązuje wcześniejsza data). Skorzystanie z kredytu oznacza akceptację niniejszych warunków. W ramach programu użytkownik będzie otrzymywał informacje dotyczące przekazanych środków droga mailową oraz telefoniczną.


Jeśli aplikujący jest pracownikiem instytucji rządowej, w tym pracownikiem uniwersytetu publicznego, akceptującym kredyt promocyjny w imieniu instytucji rządowej, obowiązują go następujące warunki:


Pracownik instytucji zgłaszający aplikację w imieniu organizacji poświadcza, że środki promocyjne zostaną wykorzystane przez organizację, a nie na użytek własny. Pracownik (aplikujący) oświadcza, że (i) posiada upoważnienie do przyjęcia kwoty promocyjnej; (ii) kredyt promocyjny jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami, w tym z wewnętrznymi przepisami instytucji i kodeksem etycznym, jeśli taki w organizacji obowiązuje; oraz (iii) udzielenie kredytów nie wpłynie negatywnie na obecną ani przyszłą zdolność Google do współpracy z organizacją.

Masz pytania? Zadzwoń!

+48 71 382 20 00